Project

MIRRA: microklimaat in real-time in afgelegen gebieden

Acroniem
MIRRA
Code
41C03423
Looptijd
01-12-2023 → 31-05-2025
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Principal investigator
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Climatology
  • Meteorology
  • Terrestrial ecology
  • Environmental monitoring
 • Agricultural and food sciences
  • Forestry management and modelling
Trefwoorden
microklimaat
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Klimaatverandering en de gevolgen ervan voor ecologische, landbouw- en andere maatschappelijke systemen worden vaak bestudeerd door te vertrouwen op temperatuurgegevens die zijn afgeleid van officiële weerstations. Toch leggen deze gegevens geen microklimaten vast, beïnvloed door vegetatie, bodem en topografie, die werken op ruimtelijke schaal die relevant is voor de meeste organismen op aarde. Het met vertrouwen en zekerheid detecteren en toewijzen van de gevolgen van klimaatverandering is alleen mogelijk als we beter kunnen kwantificeren hoe de temperaturen veranderen in bossen, bergen, struikgewas en andere afgelegen habitats. Beleidsmakers en landbeheerders hebben dringend open toegang nodig tot meer microklimaatgegevens.
Hier ontwikkelen we een open access, integratief Microclimate Real-time Remote Applications (MIRRA) instrument met een bijbehorende, online database om dit probleem op te lossen. Er is dringend behoefte aan een nieuw, miniatuur en eenvoudig zelf-assemblerend apparaat met open toegang en gratis online gegevenstoegang.
Het overkoepelende doel van MIRRA is het ontwikkelen van een miniatuur en eenvoudig zelfmontage-instrument voor onmiddellijke, langdurige en externe metingen van het microklimaat met geoptimaliseerd stroomverbruik en gegevensoverdracht via mobiele connectiviteit. Alle gegevens worden automatisch voor iedereen online beschikbaar, en MIRRA zal daarmee de beschikbaarheid van open access real-time microklimaatgegevens van over de hele wereld substantieel vergroten. Als proof-of-concept showcase, en voortbouwend op ERC StG ​​FORMICA, zullen we het MIRRA-systeem installeren in 45 bossen verspreid over Europa.
Met het aanbreken van dergelijke nieuwe sensortechnologie voor langdurige, goedkope, real-time en remote sensing van microklimaten, leggen we de basis en openen we een breed scala aan mogelijkheden om microklimaten in verschillende ecosystemen in kaart te brengen, waarmee we een volgende generatie voeden modellen. Dit systeem zal voorzien in een groot aantal maatschappelijke behoeften, nu en in de toekomst naarmate de klimaatverandering versnelt.

 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Council Executive Agency (ERCEA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.