Project

realisatie van het federaal jaarboek 2014 - armoede in België

Code
160H5613
Looptijd
15-07-2013 → 31-12-2014
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Social work
    • Other sociology and anthropology
Trefwoorden
armoede
 
Projectomschrijving

De federale overheid, en in het bijzonder de POD MI, heeft een instrument nodig voor de evaluatie en analyse van de stand van zaken en de beleidsmaatregelen in verband met armoede en sociale uitsluiting wat de federale bevoegdheden betreft. Een eerste jaarboek werd gepubliceerd in 2012, een tweede in 2013.

Het jaarboek 2014 zal de nadruk leggen op de stand van zaken in heel België en op de federale bevoegdheden en hun gevolgen voor de armoede en de sociale Zekerheid, Justitie, Gezinsbeleid, Beleid inzake personen met een handicap, Economie en Financiën, Stedenbeleid, Migratie. Concrete thema's zijn bijvoorbeeld de gezondheid, schuldbemiddeling, kinderarmoede, sociale rechten, huisvesting, integratiebeleid, participatie, mobiliteit, actieve insluiting en het recht op sociale integratie.

In de editie van 2014 gaat de aandacht in eerste instantie naar een adequaat socialebeschermingssysteem, waarin de strijd tegen de sociale fraude gecombineerd wordt met de onderbescherming