Project

Sedimentbegroting van het Lake Tana bekken (Ethiopië): gevolgen voor meervolume en bekkenbeheer

Code
01W02715
Looptijd
01-10-2015 → 29-02-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geology
    • Physical geography and environmental geoscience
Trefwoorden
sedimentbegroting uiterwaarden sedimentatie Lake Tana bekken
 
Projectomschrijving

Het bekken van Lake Tana is een “development corridor” in Ethiopië: investeringen in landbouw en infrastructuur moeten er de economische groei en armoedebestrijding stimuleren. Gezien Lake Tana een ondiep meer is(gemiddelde diepte van 9 m), is er een hoog risico van sedimentatie. Wijdverbreide landdegradatie, die zijn oorsprong vindt in ontbossing, overbegrazing, en lage niveaus van technologie heeft geleid tot belangrijke sedimentafzettingen in het meer, met als gevolg meer niveauschommelingen en afnemende wateropslagcapaciteit. Om deze problemen aan te pakken en om de actoren te stimuleren om risicobeperkende maatregelen te ondernemen, zal deze studie oorzaak-gevolg relaties tussen landdegradatie in het bekken en de gevolgen ervan voor sedimentatie onderzoeken, en corrigerende maatregelen voorstellen.