Project

Oorlog, staatsvorming en de sociaaleconomische impact op de samenleving: het Bourgondisch leger onder Filips de Goede (1419-1467)

Looptijd
01-10-2008 → 30-09-2012
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History
  • Social sciences
    • Economic history
Trefwoorden
economische en sociale geschiedenis het leger Filips de Goede: hertog van Bourgondië de vijftiende eeuw militaire geschiedenis bourgondische erflanden
 
Projectomschrijving

De studie onderzoekt vanuit militair gezichtspunt de cruciale regeringsjaren van hertog Filips de Goede en tract de verschillende 'staatsvormende' domeinen zoals fiscaliteit, volksvertegenwoordiging, verstedelijking en economie in verband te brengen. Aan de hand van interantionale debatten en discussies vragen we onszelf af in welke mate een politiek van permanente oorlogsvoering, belichaamd door de Honderjarige Oorlog, de vorming van moderne staten in de hand heeft gewerkt (Charles Tilly).