Project

De structurele en moleculaire basis van de inflammatoire TSLP:TSLPR:IL7-Ralpha assemblage

Looptijd
01-01-2012 → 31-12-2017
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Systems biology
    • Other biological sciences
Trefwoorden
humane cytokines sequestering moleculaire basis
 
Projectomschrijving

Mammalian celontwikkeling cruciaal afhankelijk van het vermogen van eiwitten groeifactoren, ook wel bekend als cytokines, om hun verwante receptoren aan het celoppervlak met een hoge specificiteit te activeren. Het nadeel van een dergelijke belangrijke fysiologische activiteit die natieve en mutante vormen van cytokinen en hun receptoren zijn betrokken bij ontstekingsstoornissen, diverse cellulaire kwaadaardigheden en kanker. Thymus stroma lymfopoietine (TSLP) is een belangrijke pro-allergisch cytokine die onlangs is gekoppeld aan chronische ziekten van de luchtwegen, zoals astma en chronische obstructieve longziekte (COPD). TSLP-gemedieerde signaaltransductie wordt geïnitieerd door de capaciteit van TSLP aan zijn verwante receptor, TSLPR rekruteren en de gedeelde receptor IL7-Ra aan een extracellulair signalerend complex. Deze interactie leidt tot een verscheidenheid van cellulaire effecten waaronder proliferatie van pro-B-cellen, stimulatie van myeloïde en lymfoïde cellen, wekken de proliferatie van naïeve T-cellen, pro- en pre-B-cellen. TSLP is kritisch gekoppeld aan reparatie, celproliferatie en migratie van epitheelcellen gewikkeld allergische astma. Recente studies van TSLP hebben een directe verbinding met dendritische cellen (DC) activeren waardoor koppeling op moleculair niveau epitheliale cellen / weefsels micro-omgevingen rechtstreeks met DCs opgesteld. Het doel van de voorgestelde onderzoeksprogramma in de moleculaire structurele biologie is de structurele en moleculaire basis van het TSLP signaleringscomplex helderen. Ons onderzoek initiatief bouwt voort op de recente spannende ontwikkelingen in onze onderzoeksgroep en verenigt structurele studies (X-ray kristallografie, SAXS en EM) met onderzoek naar interacties en cellulaire testen. Het voorgestelde programma wordt tijdig gezien de recente rijping van de die nodig zijn om dergelijke complexe onderzoek problemen aan te pakken methoden, en de wereldwijde thematische prioriteit van het bestuderen van eiwit-complexen van de biomedische betekenis in het post-genoom tijdperk. We verwachten dan ook dat ons programma een breed wetenschappelijk publiek, variërend van de moleculaire biowetenschappen zal invloed hebben helemaal tot aan het toegepast biomedisch en klinische wetenschappen.