Project

Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Cultuur, Jeugd en Sport (2007-2011)

Code
174S0907
Looptijd
01-01-2007 → 31-12-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Education curriculum
Trefwoorden
jeugd sport
 
Projectomschrijving

Het steunpunt is een interdisciplinair en interuniversitair consortium en heeft als doel om op basis van wetenschappelijk onderzoek de beleids- en beheerscyclus van het Vlaamse cultuur-, jeugd- en sportbeleid te ondersteunen. De basisdoelstellingen van het steunpunt zijn het opbouwen en uitwerken van een systematische set van beleidsindicatoren en het uitwerken van survey-onderzoek in het domein van cultuur-, jeugd- en sportpartcipatie. De vakgroep Sociologie aan de UGent staat in voor de coördinatie van dit Steunpunt en de coördinatie van de participatiesurvey. Daarnaast wordt er onderzoek verricht in het domein van de kunsten en het erfgoed.