Project

RT 13/12 BIOGAMI 3: Blootstelling en risicobeoordeling van biogene aminen voor de Belgische bevolking

Acroniem
160I23A13
Code
160I23013
Looptijd
01-05-2014 → 28-02-2017
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Other chemical sciences
 • Medical and health sciences
  • Nutrition and dietetics
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural animal production
  • Food sciences and (bio)technology
Trefwoorden
biogene aminen
 
Projectomschrijving

Dit project beoogd meer inzicht te verkrijgen in de aanwezigheid en blootstelling van de Belgische bevolking aan biogene aminen. Gefocusseerde biogene aminen zijn histamine, tyramine, tryptamine, putrescine, cadaverine en fenylethylamine. Ze kunnen gevormd worden tijdens fermentatie of bederf van levensmiddelen. Een optimalisatie van chemische analysetechnieken wordt beoogd in functie van de verschillende te onderzoeken matrices voor de biogene aminen en de vrije aminozuren. Ook de microbiologische analyse van de begeleidende flora in de levensmiddelen zal worden uitgevoerd. Een preliminaire databank met beschikbare concentratiedata aan biogene aminen en een screening van minder geassocieerde levensmiddelen met biogene aminen moet leiden tot de optimalisatie van een staalnameplan. Dit staalnameplan omvat levensmiddelen aanwezig op de Belgische markt, en

(hoofdzakelijk) in België geproduceerd, die worden geassocieerd met de productie van biogene aminen. De uitgevoerde analyses moeten inzicht verschaffen in de concentraties aan de verschillende biogene aminen en vrije aminozuren, de hoeveelheden micro-organismen, de types micro-organismen aanwezig op gefermenteerde, niet-gefermenteerde dierlijke en nietdierlijke levensmiddelen. De variabiliteit aan biogene aminen binnen eenzelfde type staal wordt ook nagegaan. Deze databank zal uiteindelijk gebruikt worden voor de uitvoering van een probabilistische blootstellingsberekening. Een nieuwe aanpak wordt voorgesteld voor de berekening van de gecombineerde inname van verschillende biogene aminen samen op

molbasis in plaats van concentratiebasis. Er zal een link gemaakt worden naar de beschikbare toxicologische informatie om tot een risico-karakterisatie te komen en finaal tot een risk ranking van relevante van associatie levensmiddel/type biogene amine te verkrijgen.