Project

PROSENSOLS:Sensibilisatie van het publiek en maatregelen ter bescherming van de bodems in de landbouw

Acroniem
PROSENSOLS
Code
21H00109
Looptijd
01-09-2008 → 31-12-2012
Financiering
Middelen van gedecentraliseerde overheden
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Soil sciences, challenges and pollution
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural animal production
  • Agricultural plant production
  • Agriculture, land and farm management
  • Other agriculture, forestry, fisheries and allied sciences
Trefwoorden
landbouwtechnieken interregionaal bodemdegradatie landbouwbeleid
 
Projectomschrijving

Het project PROSENSOLS heeft tot doel bodemdegradatie grensoverschrijdend aan te pakken in de provincies West- en Oost-Vlaanderen en Henegouwen in België en de departementen Nord, Pas-de-Calais, Aisne en Oise in Noord-Frankrijk. In deze interregionale samenwerking worden landbouwtechnieken en kennis rond bodembeschermingsmaatregelen uitgewisseld. Het project focust op 5 acties waarin de landbouwgemeenschap zowel als het brede publiek wordt ingelicht over bodemdegradatie (actie 1 en 2), de impact van de huidige landbouwpraktijken op bodemdegradatie wordt geëvalueerd (actie 3), aanbevelingen rond bodembescherming voor de administraties worden geformuleerd (actie 4) en de samenwerking tussen de verschillende partners wordt gepromoot (action 5).