Project

De bijdrage van nematoden tot N mineralisatie en gewasgroei verklaard via de feedbackmechanismen met wortels en de rhizosfeer microbiële gemeenschap

Code
BOF/24J/2023/104
Looptijd
01-10-2023 → 30-09-2027
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Biogeochemistry
  • Community ecology
  • Soil ecology
  • Plant morphology, anatomy and physiology
  • Soil biology
 • Agricultural and food sciences
  • Sustainable agriculture
Trefwoorden
wortelkarakteristieken nematoden gewasgroei N mineralisatie bodemvoedselweb microbiële gemeenschap
 
Projectomschrijving

Nematoden zijn veruit de meest voorkomende fauna in landbouwgronden, maar ondanks hun vermeende cruciale rol voor bodemfuncties is onze fundamentele kennis omtrent hun functies uiterst beperkt. Voortbouwend op onze expertise van het voorbije decennium zullen we onderzoeken hoe bacterivore, herbivore en fungivore nematoden de stikstofmineralisatie en de plantengroei beïnvloeden. We zullen de hypothese testen dat de impact van nematoden vooral indirect is, via hun effecten op de wortelmorfologie (architectuur), wortelexudatie en op de samenstelling van de bodemmicrobiële gemeenschap. Dit zal gebeuren met een zeer originele combinatie van state-of-the-art technieken (speciale bodemmicrokosmossen, selectieve verwijdering van metazoa door middel van nauwkeurig toegediende gamma-irradiatie, X-ray µCT visualisatie van wortelkarakteristieken, metagenoom sequencing en 16S en ITS amplicon sequencing), binnen een uniek multidisciplinair consortium.