Project

Trainingsinstrumenten voor het uitleggen en verminderen van etnische discriminatie op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en arbeid

Code
3179J5619
Looptijd
01-01-2019 → 31-12-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Work and organisational psychology
    • Human resource management
  • Medical and health sciences
    • Health management
Trefwoorden
Gezondheidszorg Discriminatie Arbeid Huisvestiging Onderwijs
 
Projectomschrijving

EdisTools heeft als doel het krijgen van een beter begrip van etnische ongelijkheid en etnische discriminatie in de maatschappelijke domeinen gezondheid, huisvesting, onderwijs en werk, zodat (vaak goedbedoelde of onbewuste) processen die hiertoe aanleiding geven, kunnen aangepakt worden. EdisTools wil hiervoor zowel inzetten op innovatieve, wetenschappelijke kennis als gebruiksvriendelijke trainingstools waarmee dienstverleners en organisaties in deze domeinen zelf aan de slag kunnen.