Project

Beheersing van Rhizoctonia solani bij bladgewassen door het bevorderen van de bodemweerbaarheid

Code
179V5610
Looptijd
01-10-2010 → 31-12-2014
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant production
    • Horticultural production
Trefwoorden
Rhizoctonia solani
 
Projectomschrijving

De bedoeling van dit Project is om duurzame methoden te ontwikkelen om de bodemweerbaarheid van gronden ten opzicht van bodempathogenen zoals R. solani te verbeteren. Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat bodems sterk kunnen verschillen in hun ziekteonderdrukkend vermogen ten opzichtvan R. solani. Onderzoek aan het labo Fytopathologie heeft bovendien aangetoond dat R. solani scleroten geparasiteerd en afgedood worden na het inwerken in de bodem van zuiver lignine of ligninerijke nevenproducten. Het werkingsmechanisme steunt op de stimulering van specifieke microbiële populaties in de grond en is afhankelijk van het bodemtype. Inzicht in abiotische en biotische bodemfactoren die bepalend zijn voor de bodemweerbaarheid tegen R. solani in natuurlijke gronden en na toediening van ligninehoudend materiaal is noodzakelijk om adequate bestrijdingsstrategieën te kunnen ontwikkelen.