Project

Opkomend Frans en uitdovend Latijn in taalniveaus. Diachrone topologische stilistiek voor de analyse van de continuïteit tussen taal en schrifttradities in Gallië (8ste-11de eeuw)