Project

Opkomend Frans en uitdovend Latijn in taalniveaus. Diachrone topologische stilistiek voor de analyse van de continuïteit tussen taal en schrifttradities in Gallië (8ste-11de eeuw)

Code
01P09407
Looptijd
01-11-2007 → 31-10-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Language studies
    • Linguistics
    • Literary studies
Trefwoorden
geschreven taal stijl taal Latijn gesproken taal Frans
 
Projectomschrijving

Het opsporen van de continuïteit tussen de eerste getuigen van de Franse schrifttraditie (vanaf de 9de eeuw), de ervoor en ernaast bestaande Latijnse schrifttraditie en de gesproken taal, aan de hand van de notie 'stijl', m.n. door het in kaart brengen van de manieren waarop deze registers de mogelijkheden van het taalsysteem benutten in functie van expressieve doelstellen.