Project

Optimalisatie van methodologie voor 2-D en 3-D mapping van elementen gebaseerd op laser ablatie – ICP – massaspectrometrie (LA-ICP-MS).

Looptijd
01-10-2013 → 30-09-2017
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Instrumental methods
Trefwoorden
ICP-massaspectrometrie laser ablatie chemische beeldvorming
 
Projectomschrijving

Gebruik van laser ablatie (LA) voor monsterintroductie in ICP-massaspectrometrie maakt directe analyse van vaste materialen mogelijk. Gezien de diameter van de laserbundel kan gevarieerd worden (van > 100 tot < 5 µm), terwijl de penetratiediepte per shot < 1 µm is, is ruimtelijk geresolveerde analyse mogelijk. LA-ICP-MS kan ingezet worden voor 2-D mapping, d.i. de visualisatie van de verdeling van elementen over een monstermateriaal, maar belangrijke beperkingen kunnen worden geïdentificeerd. Wij beogen deze benadering op een hoger niveau te brengen via specifieke doelstellingen. 1. Observatie van het signaalprofiel verkregen ten gevolge van één enkele lasershot voor een grote variëteit aan elementen, matrices en ablatiecellen zal inzicht verschaffen in het transport van het door LA gegenereerde aërosol. Dit inzicht zal aangewend worden om een deconvolutieprotocol te ontwikkelen dat corrigeert voor staartvorming en andere afwijkingen en aldus de resolutie verscherpt. Introductie van simultane Mattauch-Herzog ICP-MS zal LA-ICP-MS transformeren van een methode voor de bepaling van één of slechts enkele elementen   naar een echte multi-element methode. Gezien onder deze omstandigheden de informatie voor alle nucliden van exact dezelfde locatie afkomstig is, zullen resolutie en de accuratesse en precisie van element- en isotopenverhoudingen verbeterd zijn. Wiskundige protocols voor de behandeling van de immense datasets die aldus worden gegenereerd zullen ontwikkeld worden.   We beogen ook een uitbreiding van mapping naar 3 dimensies door optimalisatie van de laserbemonstering en de behandeling van het aldus ontstane aërosol met gebruik van glas als een modelmatrix. Hiertoe zijn zowel volledig homogeen en gelaagd modern glas als archeologisch glas met een gecorrodeerde oppervlak beschikbaar.