Project

Extra-compensatoire schadevergoeding in het inernationaal privaatrecht-Het Europese antwoord op de Amerikaanse 'punitive damages'.