Project

Reductie van de resistentie van zoönotische bacteriën bij productiedieren

Code
160X6709
Looptijd
01-10-2009 → 30-09-2012
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Animal biology
  • Microbiology
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
  • Laboratory medicine
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
 • Agricultural and food sciences
  • Veterinary medicine
  • Other veterinary sciences
  • Other agricultural, veterinary and food sciences
Trefwoorden
antimicrobieel gebruik bioveiligheid antimicrobiële resistentie
 
Projectomschrijving

Inzicht verkrijgen in het voorkomen van verworven antimicrobiële resistentie bij zoönotische en indicator bacteriën van varkens en pluimvee en het in kaart brengen van het gebruik van antimicrobiële middelen in diezelfde sectoren. Vervolgens zal het effect van een gereduceerd profylactisch antimicrobieel gebruik bij zoönotische en indicator bacteriën bestudeerd worden op middellange termijn. Het doel is het aantonen van enerzijds een mogelijkheid tot een gedaald profylactisch antimicrobiële middelen gebruik mits aandacht voor begeleidende maatregelen en anderzijds dat een gedaald antimicrobieel middelen gebruik ook resulteert in een daling van verworven antimicrobiële resistentie op middellange termijn bij zoönotische en indicator bacteriën.