Project

Cultuurparticipatie in de levensloop. Leeftijds- of cohorte-effect ?

Code
174K6709
Looptijd
20-01-2009 → 31-10-2009
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Applied sociology
  • Policy and administration
  • Social psychology
  • Social stratification
  • Social theory and sociological methods
  • Sociology of life course, family and health
  • Other sociology and anthropology
Trefwoorden
generatie leeftijd cultuurparticipatie cultuursociologie levensloop
 
Projectomschrijving

Cross-sectionele surveys laten niet toe om leeftijdsverschillen in cultuurdeelname uiteen te leggen in verschillen die begrepen kunnen worden door het ouder worden enerzijds en het opgegroeid zijn in andere historische condities anderzijds. Via een longitudinaal opzet waarin data van opeenvolgende jaargangen van de Survey naar Sociaal-Culturele Verschuivingen worden gehanteerd worden voor tien culturele activiteiten leeftijds- en cohorteverschillen ontrafeld.