Project

TOPTRANS: een micro-transfer printing instrument met sub-micron alignatienauwkeurigheid op grote schaal voor de elektronisch/fotonische micro-systemen van de toekomst

Acroniem
TOPTRANS
Code
3I006422
Looptijd
01-05-2022 → 30-04-2026
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Display technology
  • Optical fibre communications
  • Microwaves, millimeter waves and THz components and circuits and systems
  • Smart sensors
  • Computer hardware not elsewhere classified
Trefwoorden
heterogene integratie
 
Projectomschrijving

Vandaag de dag kan men zich geen wereld meer voorstellen zonder elektronica of fotonica. Elektronische chips zitten overal in en zijn grotendeels gebaseerd op monolithische siliciumgebaseerde technologieën, wat de kostprijs drukt. Fotonica is de wetenschap en technologie die gebruik maakt van licht en oplossingen biedt waar de huidige conventionele technologieën hun grenzen naderen wat betreft snelheid, capaciteit en nauwkeurigheid. De verrijking van de digitale elektronicawereld met fotonische chips en materialen vormt dan ook een stevige basis voor grensverleggend en strategisch basisonderzoek. De belangrijkste uitdaging is de ontwikkeling van een technologie die de heterogene integratie van fotonische chips en materialen met elektronica mogelijk maakt, tegen kosten die vergelijkbaar zijn met die van een monolithische siliciumchip. Deze technologie is micro-transfer printing. TOPTRANS beoogt de installatie van een ultramoderne micro-transfer printer. Dit toestel is uniek wereldwijd in een academische omgeving en maakt van de Universiteit Gent een referentiecentrum voor heterogene integratie voor het komende decennium. Het toestel wordt aangevraagd door een multidisciplinair consortium van 17 promotoren uit 6 onderzoeksgroepen met een focus op de fotonische/elektronische systemen van de toekomst, zoals sensoren voor zelfrijdende auto’s, brein/computer interfaces, kwantumcomputers, AR/VR schermen en draagbare oplossingen voor digitale gezondheid.