Project

Steunpunt inburgering en integratie - PRECI

Acroniem
PRECI
Looptijd
01-01-2012 → 31-12-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Social work
    • Other sociology and anthropology
Trefwoorden
inburgering
 
Projectomschrijving

in dit meerjarige programma vier werkpakketten zijn ontworpen om de doelstellingen van het Vlaams Agentschap voor Binnenlandse Zaken en inburgeringsbeleid in de beleidsnota naar voren gebracht op 'Meet' inburgering en integratie 2009 - 2014 '' en het gesprek in de Steunpunten gelanceerd door de Vlaamse overheid. Het eerste werkpakket bewaakt migratie trends en ther (potentiële) impact op burgerrechten en sociale integratie van processen en het integratiebeleid. Het tweede werkpakket concentreert zich op specifieke doelgroepen in differen maatschappelijke domeinen, gericht op een meer kwalitatieve benadering van migratie en maatschappelijke en sociale integratie vraagstukken. Het werkt dwars op nauwe banden met andere steunpunten te behouden en voert ook projecten over kwesties die verband houden met etnisch ondernemerschap, maatschappelijke gevolgen, Nederlands als tweede taal en grondrechten gerelateerde vragen. het derde werkpakket richt zich op de effectiviteit en efficiëntie van verschillende beleidsinstrumenten en over de evaluatie van de verschillende beleidsprogramma's. de vierde en laatste werkpakket geeft ruimte aan beleidsmakers om specifieke ad hoc onderzoeksvragen te formuleren. De stuurgroep van dit pakket verder uit te werken