Project

Bioraffinage van melkzuur en methaan uit lignocellulose houdende biomassa

Looptijd
01-01-2013 → 31-10-2017
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Catalysis and reacting systems engineering
  • Chemical product design and formulation
  • General chemical and biochemical engineering
  • Process engineering
  • Separation and membrane technologies
  • Transport phenomena
  • Other (bio)chemical engineering
Trefwoorden
lignocellulose anaerobe vergisting melkzuurfermentatie
 
Projectomschrijving

Er is een sterk toegenomen vraag naar melkzuur als basis bouwsteen voor organische synthese. In dit project gebruiken we bermmaaisel als bron van biomassa voor melkzuur fermentaties via een innovatieve fermentatie benadering gekoppeld aan extractie. Het residu van de fermentatie word gebruikt oor methaanvorming en uiteindelijk gepyrolyseerd.