Project

Experimentele validatie van een nieuwe 3D-reactorgeometrie voor stoomkraken

Looptijd
15-10-2018 → 14-10-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Other materials engineering not elswhere classified
Trefwoorden
experimentele validatie Stoomkraken 3D reactor geometrie
 
Projectomschrijving

Het doel van deze ConcepTT-aanvraag is om een technische proof-of-concept te leveren voor een patentaanvraag rond een nieuwe, innovatieve 3D reactor geometrie voor stoomkraak

reactorbuizen. Aangezien de prioriteitsoctrooiaanvraag enkel gebaseerd is op simulatieresultaten, zullen twee testsecties geproduceerd worden en experimenten gedaan worden om stroming en

warmtetransfer te beoordelen. Op die manier zullen additionele data verkregen worden die de patentaanvraag versterken.

Deze technische proof-of-concept kan gezien worden als ‘e volgende stap’in de valorisatie van de 3D reactor technologie en zal toelaten om verder in gesprek te gaan met een producent

van reactorbuizen, om zo tot een licentie-overeenkomst te komen.