Project

Schrijverscorrecties, taalvariatie en taalverandering in Griekse documentaire papyri uit Egypte (300 v.Chr. tot 800 n.Chr.)