Project

Schrijverscorrecties, taalvariatie en taalverandering in Griekse documentaire papyri uit Egypte (300 v.Chr. tot 800 n.Chr.)

Looptijd
01-10-2016 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • History
  • Language studies
  • Linguistics
  • Literary studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Other languages and literary studies
Trefwoorden
Oud-Grieks Papyrologie Griekse taalkunde
 
Projectomschrijving

De Griekse documentaire papyri verschaffen een belangrijke bron voor de studie van taalverandering in het post-Klassiek Grieks. Deze papyri bevatten een speciaal soort informatie dat nog niet eerder werd gebruikt: de verbeteringen aangebracht door de schrijvers in de oudheid. Dit project heeft als doel deze ‘fouten’ en de verbeteringen te bestuderen. Welke taalnormen probeerden deze schrijvers te volgen?