Project

Raamwerk voor systematisch ontwerp van Digitale Tweelingen

Looptijd
01-04-2020 → Lopend
Financiering
Privémiddelen via IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Computers and logic systems
  • Physical system modelling
  • Sensing, estimation and actuating
  • Signals and systems
  • Software and data acquisition
Trefwoorden
digitale tweeling data models productieprocessen productperformantie industry 4.0
 
Projectomschrijving

Dit project beoogt de ontwikkeling van een raamwerk met een methodologie en ondersteunende tools voor
het systematisch en efficiënt ontwerpen van Digitale Tweelingen die antwoorden geven op twee soorten
vragen: (i) correlatie tussen productieparameters en productprestaties en (ii) detectie en diagnose van fouten.
Het doel van het raamwerk is om gebruikers te ondersteunen bij het bepalen van welke datasets en modellen
met elkaar gecombineerd en hoe ze ingezet kunnen worden (implementatie van digitale tweelingen) om op
basis van toepassingsspecifieke vereisten en criteria een antwoord te kunnen krijgen op de gestelde vragen.
Het uiteindelijke doel is om het ontwikkelde raamwerk te gebruiken voor het efficiënt ontwerpen van Digitale
Tweelingen en voor hun implementatie in zeven industriële use cases.