Project

Actualisatie van de onderbouwing van een methodiek voor de systematische monitoring van koolstofvoorraden in de bodem

Looptijd
09-01-2018 → 08-01-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal production
    • Agricultural plant production
    • Agriculture, land and farm management
    • Other agriculture, forestry, fisheries and allied sciences
Trefwoorden
koolstofvoorraden monitoring
 
Projectomschrijving

In bodems liggen grote hoeveelheden koolstof opgeslagen. Echter, afhankelijk van het bodemtype, het klimaat en het beheer, kan een bodem ofwel als CO2 sink, dan wel als CO2-source fungeren. Bodems die als CO2-sink fungeren, leveren via koolstofsequestratie een belangrijke bijdrage aan klimaatmitigatie. Bovendien heeft het koolstofgehalte een positieve invloed op de bodemkwaliteit en dit draagt meteen ook bij tot klimaatadaptatie. Op dit ogenblik is echter niet geweten of alle Vlaamse bodems samen netto CO2 produceren, CO2 opslaan of CO2 neutraal zijn.