Project

Vacatures vacant: Waarom gekwalificeerde sollicitanten uit etnische minderheidsgroepen (niet) solliciteren.

Code
3G045322
Looptijd
01-01-2022 → 31-12-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Personality psychology
    • Work and organisational psychology
    • Cognitive processes
Trefwoorden
rekrutering
 
Projectomschrijving

Organisaties gebruiken doelgerichte rekruteringsstrategieën om talentvolle medewerkers aan te trekken, waaronder medewerkers uit demografische groepen die moeilijk(er) hun weg naar de arbeidsmarkt vinden. Voortbouwende op theorieën over symbolische attractie en (meta-)stereotypes onderzoekt dit project hoe rekruteringsboodschappen gekwalificeerde werkzoekenden uit specifieke demografische groepen stimuleren of weerhouden om te solliciteren. Veronderstel bijvoorbeeld een vacature van een organisatie die op zoek is naar flexibele en betrouwbare medewerkers. Voelen werkzoekenden uit etnische minderhedengroepen zich aangetrokken tot de voorgestelde job? Werkzoekenden zijn zich bewust van de stereotypen die leven over de groepen waartoe ze behoren en kunnen daardoor denken dat ze minder kans maken op de baan. Door deze geïnternaliseerde denkbeelden (of meta-stereotypen) kunnen werkzoekenden uiteindelijk beslissen niet te solliciteren ook al zijn ze geschikt voor de baan. Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de werkzoekenden zelf, maar ook voor werkgevers (nood aan talent) en onze samenleving (inclusiviteit). Stereotype rekruteringsinformatie kan getalenteerde werknemers uit etnische minderhedengroepen ten onrechte ervan weerhouden om te solliciteren. Dit project draagt bij aan theoretische inzichten over zelfselectieprocessen bij werkzoekenden en biedt praktische handvaten om arbeidsmarktaanbod en -vraag beter op elkaar af te stemmen en zo diversiteit te realiseren.