Project

System Earth at the dawn of complex life: tracking global climate and weathering during the Cambrian radiation of animals

Code
01P12419
Looptijd
01-10-2020 → 30-09-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Inorganic geochemistry
  • Stratigraphy
  • Climate change
  • Palaeoclimatology
  • Palaeontology
Trefwoorden
Cambrium Cambrium straling Cambrium klimaat
 
Projectomschrijving

Dieren evolueerden gedurende de overgang van het
Neoproterozoïcum naar het Phanerozoïcum, c. 500-600 Ma geleden.
Ondanks het enorme belang van dit interval in de evolutie van
dierlijke ecosystemen, blijven de milieu-omstandigheden waaronder
deze revolutie gebeurde zo goed als onbekend. Meerbepaald zijn er
amper kwantitatieve data voor oppervlaktewater-temperaturen
(SSTs) en latitudinale temperatuursgradiënten voor het vroeg
Cambrium. In antwoord op dit probleem ontwikkelde ik tijdens mijn
doctoraatsonderzoek een nieuwe methode om SSTs te
reconstrueren uit fosfatische microfossielen. De data van dit
onderzoek leverden SST data voor de paleo-tropen, maar om een
goed zicht op het toen heersende klimaat te krijgen, hebben we ook
SSTs van de midden en hoge paleolatitudes nodig. Dit project zal nu
net, en voor de eerste keer, deze data genereren voor het vroeg
Cambrium, door de methode die ik ontwikkelde toe te passen op
goed bewaarde geologische coupes in N. Amerika en Scandinavië.
Naast SST proxies uit fosfatische microfossielen, zal ik ook een
andere serie proxies bestuderen die een beter inzicht zullen geven in
parallelle veranderingen in de geologische verweringscyclus en in de
biosfeer. Als dusdanig zal ik gebruik maken van een combinatie van
O, C, Sr en Os isotopen om een volledig beeld te krijgen van de
globale milieuveranderingen tijdens het vroeg Cambrium, toen
vroege dieren zich ontwikkelden en mee begonnen vorm te geven
aan het marine milieu van onze planeet.