Project

FlexWare: Exploitatie van Flexibele Hardwareplatformen voor Massief Parallelle Bioinformaticatoepassingen