Project

Budgettaire uitdagingen, werkgelegenheid en groei in de OESO

Looptijd
01-10-2011 → 30-09-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Applied economics
  • Economic history
  • Macroeconomics and monetary economics
  • Microeconomics
  • Tourism
Trefwoorden
begrotingsbeleid pensioenhervorming groei werkgelegenheid
 
Projectomschrijving

Dit project onderzoekt de relatie tussen budgettair beleid (het niveau en de structuur van belastingen en overheidsuitgaven); het publieke pensioensysteem, werkgelegenheid per leeftijdsgroep en economische groei, binnen één coherent kader. We bestuderen de effectiviteit en welvaartseffecten van verschillende beleidsmaatregelen om de overheidsschuld te verminderen en de scholingsinspanning van de jongeren, werkgelegenheid en groei te verhogen. Onze methodologie bestaat in het contrueren en simuleren van dynamische algemene evenwichtsmodellen met overlappende generaties.