Project

INNIBEL: Innameschatting van nikkel via voeding voor de Belgische bevolking en onderzoek naar bronnen van nikkelcontaminatie

Acroniem
INNIBEL
Code
160M071016
Looptijd
01-03-2017 → 28-02-2019
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Inorganic chemistry
    • Organic chemistry
    • Theoretical and computational chemistry
    • Other chemical sciences
Trefwoorden
risico volksgezondheid levensmiddelen nikkel
 
Projectomschrijving

De algemene onderzoeksvraag stelt in welke mate levensmiddelen aanwezig op de Belgische markt aanleiding geven tot blootstelling aan nikkel via de verschillende (gekende) contaminatieroutes en zodoende een potentieel (chronisch en acuut) risico naar volksgezondheid vormen, rekening houdend met subgroepen in de Belgische populatie.