Project

De Panne - Natuurreservaat - De Westhoek - Monitoring grondwater slufters - Fase 2

Code
174B0108
Looptijd
18-02-2008 → 17-02-2010
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
zout water
 
Projectomschrijving

Doelstellingen:
Voor de verdere monitoring van de infiltratie van zout water in de slufter wordt voorgesteld om in een aantal stappen, gespreid over 2 jaar, te werken. De bedoeling van het voorgestelde monitoringsprogramma is tweeledig:
- in eerste instantie wordt de infiltratie en verspreiding van het zoute water in de onmiddellijke omgeving van de slufter gevolgd,
- anderzijds wordt de verspreiding van het zoute water in de zoetwater lens onderzocht, gemonitord en eventuele risiso's ingeschat.