Project

ROBSPEAR

Acroniem
ROBSPEAR
Code
41T00116
Looptijd
01-10-2016 → 31-03-2022
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Principal investigator
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Other (bio)medical engineering not elsewhere classified
Trefwoorden
gehoorverlies machine learning gehoordiagnostiek auditieve modellen auditief geëvoceerde potentialen spraakverstaanbaarheid
Overige informatie
 
Projectomschrijving

  De prevalentie van slechthorendheid bij ouderen is 33%, en de jongere generatie is gevoelig voor gehoorschade door een steeds luidere omgeving en lifestyle. Toch is slechthorendheid onvoldoende gediagnosticeerd en behandeld, omdat we niet begrijpen hoe verschillende aspecten die samen het gehoorverlies vormen, robuuste spraakcodering beïnvloeden. Een recente en baanbrekende ontdekking in dierfysiologie heeft het bestaan ​​van een nieuwe vorm van gehoorschade -cochlear neuropathy-  ontdekt, die door lawaaioverbelasting ontstaat en die de robuuste codering van hoorbaar geluid aantast. Cochlear neuropathie vindt plaats voordat standaard gehoorscreening methoden (i.e., het audiogram voor geluidsdetectie) op problemen wijzen, wat impliceert dat een grote groep mensen met zelf-gerapporteerde gehoorproblemen of die aan hoge dosisen lawaai blootgesteld worden momenteel niet worden afgeschermd, noch behandeld. Om effectieve strategiën voor gehoorapparaten te ontwikkelen, is het cruciaal om te begrijpen hoe cochleair neuropathie samen met andere vormen van gehoorschade de robuuste spraakcodering beïnvloedt en hiertoe volgt RobSpear een interdisciplinaire benadering.   RobSpear heeft als doel om de gevolgen van verschillende vormen van gehoorschade langs het auditieve verwerkings pad in de hersenen te volgen en begrijpen om zo de manier waarop gehoorverlies gediagnosticeerd en behandeld wordt te innoveren. RobSpear kan op die manier een enorme vermindering van gezondheidszorgkosten leveren door een effectieve behandeling voor te stellen voor patiënten die momenteel niet juist gediagnosticeerd werden. Om deze doelen te bereiken, (i) ontwerpt RobSpear een individueel gehoord profiel op basis van een computationeel model van de auditieve periferie en fysiologische metingen die synaptopathy differentieel kunnen diagnosticeren. In een tweede luik, (ii) ontwerpt RobSpear individueel afgestemde algoritmen voor gehoorapparaten die werken in ongunstige luister omstandigheden en die inwerken op perceptueel relevante features van spraak. Deze algoritmen worden onwikkeld op basis van een innovatieve, interdiscipinaire methode die een psychoacoustische en fysiologische aanpak combineert.

 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Council Executive Agency (ERCEA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.