Project

Geavanceerde netwerkanalyse van de hersenen voor een beter begrip van functionele en structurele hersennetwerk veranderingen bij epilepsie na hersenbloeding.

Code
3G027422
Looptijd
01-01-2022 → 31-12-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Neurological and neuromuscular diseases
  • Neurophysiology
  • Neurological and neuromuscular diseases
 • Engineering and technology
  • Biomedical image processing
  • Biomedical signal processing
Trefwoorden
structuur-functie connectoom
 
Projectomschrijving

Spontane niet-traumatische intracerebrale bloeding (ICB) is de op een na meest voorkomende vorm van beroerte, na ischemische beroerte, en komt voor bij 15% van de patiënten. Het is een acute cerebrovasculaire aandoening met hoge mortaliteit en morbiditeit. Bij overleven bereikt slechts 20% van de patiënten functionele onafhankelijkheid. ICB is ook een risicofactor voor de ontwikkeling van epileptische aanvallen. Gegevens over epileptische aanvallen na ICB zijn schaars, en frequentie en predictie van aanvallen bij patiënten is niet goed gekend. Vroege aanvallen zijn waarschijnlijk te onderscheiden van late aanvallen wat betreft pathofysiologie. Het doel van dit project is onderzoeken hoe de organisatie van de hersenen verandert na ICB met behulp van multimodale beeldvorming om zo de pathofysiologie van epileptische aanvallen na ICB beter te begrijpen. Daarom zullen we functionele magnetische resonantie beeldvorming (MRI), structurele diffusie-gewogen MRI, positron emissie tomografie, video-EEG monitoring en histologische analyse combineren en correleren, gebruik makend van een ratmodel voor ICB. Onze hypothese is dat multimodale beeldvorming een sterke dataset zal opleveren die het mogelijk maakt om hersenregio’s te identificeren die een cruciale rol spelen bij het ontstaan van epileptische aanvallen na ICB. We willen ook chemogenetica toepassen voor selectieve inhibitie van deze hersenregio’s om hun causale rol aan te tonen bij het ontstaan van deze aanvallen.