Project

Gencluster identificatie en microbiële biosynthese van iminosuikers (IMINOGENE)

Acroniem
IMINOGENE
Code
3S001422
Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Metabolomics
 • Medical and health sciences
  • Analysis of next-generation sequence data
  • Synthetic biology
 • Engineering and technology
  • Industrial microbiology
Trefwoorden
synthetische biologie koolhydraten metabole engineering
 
Projectomschrijving

Het “IMINOGENE” project richt zich op de duurzame en microbiële productie van speciale koolhydraten die nuttig zijn voor het welzijn van mens en dier en voor de agro-industrie. Deze speciale koolhydraten worden momenteel onderzocht in planten, maar worden weinig onderzocht met betrekking tot hun microbiële natuurlijke bronnen. Daarom worden in het IMINOGENE project de blauwdrukken van hun microbiële biosynthese ontrafeld met geavanceerde bio-informatica-tools en screenings. Zodra die blauwdrukken ontdekt zijn, worden microbiële stammen gemaakt door middel van synthetische biologie en door metabole engineering. Bovendien worden in dit project nieuwe doelmoleculen gekarakteriseerd door een bibliotheek van verbindingen te screenen om hun toepassingspotentieel te ontsluiten. Aangezien deze speciale koolhydraten momenteel inefficiënt worden geproduceerd door middel van complexe chemische synthese of extractie, wil dit project de interesse in deze verbindingen nieuw leven inblazen door een duurzaam en schaalbaar alternatief te bieden door middel van microbiële fermentatie.