Project

Naar een integrale nazorg voor kankerpatiënten: ontwikkeling van een zorgpad na de kankerbehandeling

Code
365W04520
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2023
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Oncology not elsewhere classified
    • Nursing in general medicine and medical specialisms
Trefwoorden
nazorg zorgpad oncologie transmuraal kanker
 
Projectomschrijving

Kanker en de behandeling ervan kunnen een impact hebben op het fysieke en langdurige psychosociale welzijn van de patiënt en zijn omgeving. Meerdere nationale en internationale onderzoeken geven aan dat mensen die na een kankerbehandeling vaak niet in aanmerking komen voor zorg. Voor de organisatie van de nazorg zijn meerdere ervaringsgerichte zorgmodellen ontwikkeld. De nadruk ligt vaak op een proactieve aanpak van late effecten, re-integratieopvolging en gedeelde opvolging met eerstelijnswerkers. Er zijn geen duidelijke evidence-based richtlijnen en er is geen afstemming met de Vlaamse context onvoldoende. Een recente beleidsnota had ook gevolgen voor het ontbreken van een in België gecoördineerd en interprofessioneel nazorgaanbod. De ontwikkeling van een zorgpad is mogelijk om de uitdaging aan te gaan om nazorg onderdeel te maken van de totale zorg voor elke patiënt.