Project

Pilootstudie ivm de effecten van sinusbeheer op vegetatie en architecturale complexiteit in graslanden en de gevolgen naar voedselaanbod en biotoopwaarden voor insecten.

Code
21M03418
Looptijd
01-02-2018 → 31-12-2025
Financiering
Middelen van gedecentraliseerde overheden
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal production
    • Agricultural plant production
    • Agriculture, land and farm management
    • Other agriculture, forestry, fisheries and allied sciences
Trefwoorden
insecten
 
Projectomschrijving

Dit project heeft als doel om een gezamenlijke pilootstudie op te zetten rond een nieuwe maaibeheermethode met als doel de insecten- en plantenrijkdom te bevorderen, het sinusbekeer, deze uit te testen in de praktijk en de verkregen resultaten te vergelijken met klassiek gefaseerd maaibeheer.