Project

Complexe vloeistofstromingen doorheen poreuze materialen in duurzame milieu-toepassingen

Code
BOF/STA/202309/028
Looptijd
01-04-2024 → 31-03-2028
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Fluid physics and dynamics
    • Hydrogeology
Trefwoorden
X-ray Microcomputed tomografie meerfasige stroming poreuze materialen velocimetrie grondwatervervuiling
 
Projectomschrijving
Poreuze materialen zijn alomtegenwoordig in duurzame energie- en milieutoepassingen, b.v. grondwaterverontreiniging. Een veel voorkomend proces in deze materialen is de stroom van meerdere vloeistoffen door hun poriën. De huidige modellen hebben moeite met het vatten van de microscopische dynamica, wat resulteert in problemen bij het voorspellen van grootschalige stromen. Dit is met name het geval voor "complexe" vloeistoffen: vloeistoffen die uit meerdere componenten of fasen bestaan en daarom eigenschappen hebben die kunnen afhangen van de lokale stromingsomstandigheden. Dit omvat meerfasestromen met oppervlakteactieve stoffen (bijvoorbeeld lucht- en water met opgeloste PFAS) en met deeltjes beladen stromen (bijvoorbeeld suspensies van bacteriën). Dit project zal recent ontwikkelde 4D X-ray velocimetriemethoden gebruiken om de microscopische dynamica van deze stromingen te bestuderen en op te schalen tot betere macroscopische modellen.