Project

Bosdynamiek in het antropoceen.

Acroniem
WOODAN
Looptijd
01-09-2021 → 31-08-2026
Financiering
Federale middelen: divers
Mandaathouder
  • Koen Deforce
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Landscape archaeology
  • Natural sciences
    • Palaeo-ecology
Trefwoorden
archeobotanie landschapsarcheologie paleoecology palynologie anthracologie
 
Projectomschrijving

De door de mens veroorzaakte ontbossing en degradatie van de natuurlijke vegetatie hebben patronen en functioneren van ecosystemen van de meeste terrestrische milieus sterk gewijzigd, met mogelijks catastrofale gevolgen voor zowel menselijke samenlevingen en de biosfeer in zijn geheel. Er is echter nog steeds weinig geweten over prehistorische en vroeg-historische relaties tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving. Nochtans is kennis van deze vroegere interacties tussen de mens en zijn leefomgeving noodzakelijk voor het begrijpen en remediëren van actuele problemen inzake verlies van biodiversiteit en voor de restoratie en beheer van natuurgebieden. Maar ook om meer inzicht te verwerven in de relaties tussen veranderingen in het milieu en maatschappelijke evoluties is een goede kennis van dergelijke processen in het verleden cruciaal.