Project

RIver debietregeling, gedrag en status van vissen - MSCA-RIBES

Code
01IT0522
Looptijd
01-10-2023 → 30-09-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Biology of adaptation
Trefwoorden
Rivierversnippering Vismigratie Vispassage Bescherming zoetwatervissen Stroming-vis interactie Gedrag van vissen Ecosysteemherstel Groene waterkracht
 
Projectomschrijving

In 2016 leidde ernstige bezorgdheid over de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020, als gevolg van het aanhoudende verlies van biodiversiteit en de achteruitgang van aquatische habitats, tot de dringende aanneming van een nieuwe resolutie voor de uitvoering van maatregelen voor ecosysteemherstel. Bovendien heeft de EU in december 2018 het bindende streefcijfer voor hernieuwbare energie voor 2030 verhoogd tot 32%, waardoor de ontwikkeling van waterkracht verder wordt gestimuleerd. Het halen van deze doelstellingen stelt uitdagende kwesties aan de orde voor het verzachten van de effecten van door de mens gemaakte structuren in rivieren die habitats fragmenteren en beweging en migratie van aquatische organismen verhinderen. Het voorgestelde ETN zal 15 ESR's opleiden in het interdisciplinaire vakgebied van de ecohydraulica om innovatieve oplossingen te vinden voor de bescherming van zoetwatervissen en het herstel van de riviercontinuïteit in door de mens veranderde rivieren. De 15 ESR's zullen een innovatief en geïntegreerd onderzoeksprogramma uitvoeren binnen een multidisciplinair en intersectoraal netwerk, dat 8 vooraanstaande Europese universiteiten, consultancybedrijven, overheidsinstanties en de waterkrachtindustrie omvat, met deskundigen op het gebied van visbiologie, rivierecologie, milieu-vloeistofmechanica en waterbouwkunde. De 15 ESR's krijgen toegang tot een aantal laboratorium- en veldfaciliteiten, modelleringstechnieken, experimentele praktijken en instrumentele technologieën, om het huidige inzicht in de belangrijkste fundamentele biomechanische, gedrags- en fysiologische processen van vissen te vergroten en de ontwikkeling van nieuwe instrumenten en beheersoplossingen op het gebied van de bescherming van zoetwatervissen te bevorderen. De ESR's zullen worden ingeschreven in specifieke PhD-opleidingsprogramma's volgens de regels van 6 gastlanden en zullen een netwerkbreed opleidingsprogramma volgen dat onderzoeksactiviteiten in ten minste 2 EU-landen, korte cursussen aan 5 netwerkscholen en een reeks verspreidings- en publieksvoorlichtingsacties omvat, met als fundamentele doelstelling het vormen van een groep jonge wetenschappers en praktijkmensen die een sleutelrol zullen spelen in de watersector op Europese schaal.