Project

Naar een bedrijfseconomische en milieukundige win-win door efficiënter voedergebruik in de varkenshouderij

Code
179V6716
Looptijd
01-10-2016 → 31-12-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal biology
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary medicine
    • Other veterinary sciences
    • Other agricultural, veterinary and food sciences
Trefwoorden
voedergebruik varkenshouderij
 
Projectomschrijving

Het algemeen doel van dit project is om de gemiddelde voederconversie op Vlaamse varkensbedrijven met minimum 0,1 eenheden te verbeteren (van 2,94 in 2013 naar ten hoogste 2,84 in 2020). Deze verbetering zou kunnen leiden tot een netto besparing op de Vlaamse varkensbedrijven van 25.720.000 euro/jaar, enerzijds veroorzaakt door lagere voederkosten, anderzijds door lagere mestkosten ten gevolge van een verminderde nutriëntenuitstoot (172.000 ton minder mest/jaar).