Project

Van het labo naar het veld: vertalen van fundamentele onderzoeksresultaten rond bio-energie vanuit een modelplant naar de gewassen populier en maïs vereist opschaling van de apparatuur voor analyse van de biomassa.