Project

Water en sediment begrotingen van Lake Tana voor de optimalisatie van de ruimtelijke ordening en de toewijzing van water

Code
13V71210
Looptijd
01-10-2010 → 30-09-2015
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Physical geography and environmental geoscience
Trefwoorden
landbeheer hydrologie sedimentbudget waterbalans bodemerosie
 
Projectomschrijving

Het project zal bijdragen tot planning en beheer van land en water in het bekken van het Tanameer (Ethiopië). Een hydrologisch model en een sedimentbudget zullen worden begroot voor het bekken van het meer; kaarten voor bekkenbeheer en besluitsondersteuning voor het waterbeheer zullen worden voorbereid; de bevindingen zullen worden beschikbaar gemaakt voor betrokken organisaties, beleidsmakers en het brede publiek.