Project

Stedelijke aquatische ecosystemen beschermen om One Health te promoten

Acroniem
OneAquaHealth
Code
41V09123
Looptijd
01-01-2023 → 31-12-2026
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Biology of adaptation
Trefwoorden
biodiversiteit
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Aquatische ecosystemen bieden diverse habitats en ondersteunen de biodiversiteit en ecosysteemdiensten die essentieel zijn voor het leven op aarde. Aquatische stedelijke ecosystemen raken echter vaak vervuild door afval en lawaai, en meer. Hun ruimte neemt af en hun ecosystemen worden bedreigd, wat leidt tot verslechterende gezondheidsomstandigheden voor mens, dier en plant. In deze context zal het door de EU gefinancierde OneAquaHealth-project het belang van deze ecosystemen voor de mentale en fysieke gezondheid van de mens onder de aandacht brengen en tegelijkertijd een nieuw op AI gebaseerd milieutoezichtsysteem bieden om deze plaatsen te bewaken en te beschermen.

 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.