Project

Multifunctionele verwerkingsapparatuur voor zowel conventionele als reactieve dubbelschroefextrusie (MultiProc)

Acroniem
MultiProc
Code
3I003822
Looptijd
01-05-2022 → 30-04-2026
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Synthesis of materials
 • Medical and health sciences
  • Pharmaceutical technology
 • Engineering and technology
  • Polymer processing
  • Polymer recycling
  • Bioprocessing, bioproduction and bioproducts
Trefwoorden
materiaal innovatie
 
Projectomschrijving

(Bio)polymeersynthesie, -modificatie en multilaag/vormproductie voor bv (voedings)verpakking, recyclage, voedingproductie en farmaceutische/composiet-applicaties zijn gekarakteriseerd door een hoog viskeus reactiemedium wat productie op grote schaal met reproduceerbare producthomogeniteit en hoge opbrengst bemoeilijkt. Een techniek om dergelijk verwerking te realiseren is extrusie (EX) waarin korrels omgezet worden via een schroef in een materiaal. Belangrijkezijn het uitstekende menging en warmte-overdracht en continue productie. Als ook chemicaliën worden toegevoegd verkrijgt men reactive EX (REX) met het voordeel van menging en synthese in één step voor een multifunctioneel materiaal. Een uitdaging voor EX is procescontrole van de moleculaire tot de materiaalschaal voor een groot bereik aan (bio)polymeermengsels. Voor REX bestaat deze uitdaging ook met de additionele wens om deze technologie toe te passen voor een breder bereik aan chemische processen. Een uitdaging is ook procesontwerp voor de volledige verwerkingeenheid. Om deze uitdagingen op te lossen is een fundamenteel multischaal begrip van (R)EX nodig van labo tot piloot- en uiteindelijk industriële schaal. Essentieel is de validering van multischaalparameters gebaseerd op universele multifunctionale (R)EX apparatuur, zoals gevraagd. De aanvraag is gesteund door 5 UGent-faculteiten gezamenlijke projecten met andere universiteiten zijn al ingepland (zie 13 intentieverklaringen).