Project

Ontwikkeling van een concept, technologieën en diensten voor een Nieuw Generatie Atlas Informatie Systeem om de parameters van de milieutoestand in regio's en steden in Europa en Rusland te monitoren

Looptijd
01-01-2020 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Environmental impact and risk assessment
    • Environmental monitoring
  • Engineering and technology
    • Cartography
    • Geospatial information systems
Trefwoorden
milieutoestand steden
 
Projectomschrijving

De voornaamste doelstelling van het project is het ontwikkelen van een Informatie- (en analytisch) systeem (IAS) dat de ruimtelijke gegevensinfrastructuur (van verschillende ruimtelijke gegevens beschikbaar op de open gegevensplatformen en sociale media, het nieuws, enz.) zal integreren. Het opsporen van deze publiek beschikbare gegevens zal geautomatiseerd worden. De beschikbare data zullen daarna geanalyseerd worden (rekening houdend met de regionale diversiteit van de gegevensbronnen) om hieruit vervolgens de geo-ecologische informatie af te leiden.

Een concept van dit model van de verspreide ruimtelijke gegevensbank (informatie omtrent de bestudeerde objecten opslaan), een methode om gegevens in het IAS voor te stellen, een prototype van dit systeem en een middel om dit systeem te benutten (teneinde de eco-logische toestand van enkele gebieden in Rusland en Europa (vooral Vlaanderen) te monitoren), zullen ontwikkeld worden. Hiervoor zullen een reeks algoritmes en hulp-middelen aangewend worden.