Project

Wetenschappelijke ondersteuning aan de verkeerspolitie

Looptijd
01-12-2007 → 31-01-2010
Financiering
Middelen van gedecentraliseerde overheden
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Biomaterials engineering
  • Biological system engineering
  • Biomaterials engineering
  • Biomechanical engineering
  • Other (bio)medical engineering
  • Environmental engineering and biotechnology
  • Industrial biotechnology
  • Other biotechnology, bio-engineering and biosystem engineering
Trefwoorden
verkeerspolitie
 
Projectomschrijving

De opdracht omvat het verlenen van wetenschappelijke ondersteuning bij de uitvoering van het verkeersveiligheidsplan Antwerpen. Het doel van dit plan is het integraal verbeteren van de verkeersveiligheid in Antwerpen in de periode 2007-2012.
De wetenschappelijke ondersteuning richt zich op twee sporen: enerzijds het duiden van de evoluties in de geregistreerde onveiligheid (in globo en gedetailleerd voor specifieke locaties, doelgroepen, ongevalsoorzaken,...) en anderzijds het formuleren van voorstellen die door het bestuur en de diensten in concrete maatregelen vertaald kunnen worden.