Project

De getuigenis voorbij: herformuleringen van herinneringsliteratuur in recente romans over de Argentijnse Vuile Oorlog

Code
01D03816
Looptijd
01-10-2016 → 15-11-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Language studies
  • Literary studies
  • Theory and methodology of language studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Theory and methodology of literary studies
  • Other languages and literary studies
Trefwoorden
meertalige autobiografische teksten
 
Projectomschrijving

Sinds twee decennia bepaalt de laatste dictatuur (1976-1983) het maatschappelijke debat in Argentinië. Door een analyse van zes romans die taboes van geïnstitutionaliseerde herinneringsnarratieven aankaarten, wil dit proefschrift aantonen hoe de recente literatuur de grenzen van deze discussie doorbreekt. Daarvoor combineer ik Bakhtins polyfonie-concept met Williams’ theorieën over vertelconventies en Erlls recente denken rond de retorica van het collectieve geheugen.