Project

DysProtect: bescherming van varkens tegen dysenterie door vaccinatie met een levende, laag virulente stam van Brachyspira hyodysenteriae.