Project

Onderzoek naar schimmelgroei, mycotoxineproductie en productie van vluchtige schimmelmetabolieten in gebouwen ter preventie van het "sick building syndroom"

Code
3G003407
Looptijd
01-01-2007 → 30-12-2012
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Analytical chemistry
  • Microbiology
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
  • Laboratory medicine
  • Public health care
  • Public health sciences
  • Public health services
  • Pharmaceutical analysis and quality assurance
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
Trefwoorden
schimmels vluchtige schimmelmetabolieten mycotoxinen
 
Projectomschrijving

In dit project zal een LC-MS methode ontwikkeld worden voor de kwantitatieve bepaling van mycotoxinen in schimmelculturen en een GC-MS methode voor de semi-kwantiatieve beapling van vluchtige schimmelmetabolieten. Schimmels aanwezig in gebouwen zullen onderzocht worden op hun vermogen om mycotoxinen en vluchtige schimmelmetaboeliten te produceren en het verband tussen beide zal nagegaan worden. Maatregelen om schimmelgroei, mycotoxineproductie en productie van vluchtige metabolieten te voorkomen, zullen voorgesteld worden ter preventie van het "sick building syndroom".