Project

Verbetering van de veerkracht van bijen tegen stressoren door harmonie en balans te herstellen

Acroniem
BETTER-B
Code
41E03423
Looptijd
01-06-2023 → 31-05-2027
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Biology of adaptation
Trefwoorden
klimaatverandering
 
Projectomschrijving

Dit project heeft tot doel de weerbaarheid van de bijenteelt tegen abiotische stress zoals klimaatverandering, habitatverlies en gevaarlijke chemicaliën te verbeteren, de processen en mechanismen die van toepassing zijn in de natuur te begrijpen en de moderne bijenteeltpraktijken en besluitvorming dienovereenkomstig aan te passen.